нет войне!

нет войне!

Vad är ”det postsovjetiska”?

Kommande Aiolosnummer ger inga klara svar på den frågan, det är mest upptaget av att ställa den. Men en sak är säker: det postsovjetiska är på intet sätt liktydigt med vansinnesinvasioner av ”sovjetiskt territorium”.

Nu, efter den 24 februari, är det extra viktigt att minnas att det finns ett annat Ryssland, hitom Kreml.

Aiolos ”Efter Sovjet?” släpps i början av mars 2022.