Aiolos 66–67: Goda nyheter

Aiolos 66–67: Goda nyheter

Under 2020 reste Sars-CoV-2-mikrober jorden runt och infekterade det globala nyhetsflödet. Detta nummer av Aiolos undgick inte smittan, utan har accepterat sig som värddjur och vindflöjel för nyheter. Det öppnas av Peter Sloterdijk, som spårar...

Läs mer

Aiolos 56: Svart ekologi

Aiolos 56: Svart ekologi

Detta nummer av Aiolos handlar om Svart ekologi. Numret erbjuder många spännande essäer och översättningar, och omspänner väldiga tidsrymder – från den arkaiska grekiska tidsålderns djup fram till tänkandets framtida slut…

Läs mer

Aiolos 55: Spår II

Aiolos 55: Spår II

I detta nummer av Aiolos fortsätter vi vår breda undersökning av Spårets tematik. Hur uppstår spåret som historiskt fenomen? Från vilka tidsliga perspektiv dras de spår upp som bildar de traditioner som tänkandets och estetikens historia utgår...

Läs mer

Aiolos 54: Spår I

Aiolos 54: Spår I

Vi introducerar i detta nummer en bred tematisk undersökning av Spåret genom ett urval av essäer och betraktelser som från olika synvinklar grupperar sig kring tematiken. Numret växlar från fördolda spår till det starkt synliga, från det dunkla...

Läs mer

Aiolos 52–53: Auschwitz och kulturen

Aiolos 52–53: Auschwitz och kulturen

Vårt nya dubbelnummer har temat ”Auschwitz och kulturen” och är ett mycket omfattande nummer med nyskrivna bidrag av bland andra Göran Rosenberg, Lars Norén, Jesper Svenbro, Anders Olsson och Helga Krook. Numret erbjuder dessutom ett enormt...

Läs mer

Aiolos 50–51: Petrarcas brev

Aiolos 50–51: Petrarcas brev

Detta dubbelnummer handlar om renässanspoeten och humanisten Francesco Petrarcas latinska brev. I breven avhandlas alla möjliga ämnen: filosofi, poetik, historia, tid, teorier om imitation, läsande och skrivande, politik, moral.

Läs mer

Aiolos 49: Metamorfoser II

Aiolos 49: Metamorfoser II

Aiolos nummer 49 behandlar liksom nummer 48 metamorfoser. I plural. Dels genom texter som i sig själva är metamorfoser, som i sin gestaltning uttrycker det som de vill förmedla, men även texter som undersöker formens förvandlingar, eller formens...

Läs mer