Om tidskriften

Om tidskriften

Aiolos är en tidskrift med inriktning på litteratur, filosofi och konst, som etablerades i mitten av 1990-talet för att försöka råda bot på brister i det svenska kulturella klimatet. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år och är ett forum för den längre, fördjupande essän.

Under 1980-talet introducerades delar av det kontinentala samtidstänkande som länge hade hållits utanför Sveriges gränser, gränser som i viss mån nu öppnades. Kritiska traditioner utanför den positivistiska mittfåra som så gott som alltid dominerat det svenska tänkandet blev plötsligt synliga. Ett intellektuellt tänkande som inte fullständigt isolerade sig från det kreativa skapandet blev tillgängligt. Men i och med nittiotalets ankomst slöts gränserna igen. Reaktionen var påtaglig, från samtliga delar av kulturlivet. Dörr efter dörr slogs igen, och det fanns inte längre någon egentlig plats för mer djupgående, prövande, ifrågasättande essäistik. Syftet med tidskriften Aiolos är att erbjuda en sådan plats.

Sedan 2015 har Aiolos en ny redaktion och ges ut av Kulturföreningen Faethon. Liksom den tidigare redaktionen söker vi öppna vägar, vidga passager, krossa flaskhalsar. Eftersom vi varken kan eller har anledning till att isolera oss från den stora västerländska traditionen förhåller vi oss kritiska till den, kritiska men delaktiga. Humanvetenskap är något annat än naturvetenskap – konst något annat än rationalitet – människan något annat än hennes maskiner.

2016 blev Aiolos nominerad till årets svenska kulturtidskrift av FSK (Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter).

2018

År 2018 utkom två dubbelnummer: #60–61 Dionysos och #62–63 Växtsjälen

Omslag Aiolos #60–61: Dionysos
Omslag Aiolos #62–63: Växtsjälen

2017

Under 2017 utkom fyra nummer: #56 Svart ekologi; #57–58 Kung Oidipus och #59 Hålet

Omslag Aiolos #56: Svart ekologi
Omslag Aiolos #57–58: Kung Oidipus

Omslag Aiolos #59: Hålet

2016

Första numret för året var ett dubbelnummer, #52–53, om Auschwitz och kulturen. Därefter kom #54 Spår I som i november följdes upp av #55 Spår II

Omslag Aiolos #52–53: Auschwitz och kulturen
Omslag Aiolos #54: Spår I
Omslag Aiolos #55: Spår II

2015

År 2015 utkom fyra nummer. De två första, 48 och 49, ägnas åt metamorfosen: Metamorfoser I och Metamorfoser II. Därefter publicerades dubbelnumret 50–51 om Petrarcas brev.

Omslag Aiolos #48: Metamorfoser I
Omslag Aiolos #49: Metamorfoser II
Omslag Aiolos #50–51: Petrarcas brev

Redaktion

Håkan Trygger (huvudredaktör), Niklas Haga, Daniel Pedersen (ansvarig utgivare) och Anders Lindström

Redaktionsråd

Victoria Fareld, Hedvid Härnsten, Charlie Malmberg, Felice Rova, Sofia Nilson Warkander, Sven-Olov Wallenstein, Charlotta Weigelt och Lydia Wistisen

Försäljning

Alla nummer från 2015 och framåt går att beställa i Bokförlaget Faethons webbutik. Sugen på att läsa ännu mer Aiolos? I vårt lager har vi i princip alla nummer som har publicerats under tidskriftens drygt 20-åriga historia. Kontakta oss för mer information och för att beställa nummer.

Kontakt

Använd formuläret nedan för att kontakta oss. Alla fält är obligatoriska.


Följ oss i sociala medier