Sommaren 1922 lät Statens Biografbyrå totalförbjuda svensk visning av Fritz Langs mästerverk “Dr. Mabuse, der Spieler”. Ett sekel senare är den djävulske doktorn tillbaka i Sverige igen – i ett Aiolosnummer om Mabuse och hans tid.

Hur kommer det ”postsovjetiska” till uttryck i samtida rysk litteratur och konst?

Ett eskatologiskt dubbelnummer illuminerat av konstnären Jesper Waldersten.

Ett extrarymligt nummer ägnat åt Paul Celans poesi och Anselm Kiefers konst.

Ett dubbelnummer inspirerat av Sars-CoV-2-mikrobernas resa jorden runt.

300 sidor Aiolos vigda åt den danska poeten Inger Christensen (1935–2009).

Detta omfångsrika dubbelnummer skärskådar växtligheten omkring oss och inom oss.