Vid årsskiftet 2021/2022 hade det gått trettio år – en generation – sedan Sovjetunionens fall. Hur kommer det så kallat ”postsovjetiska” till uttryck i samtida rysk litteratur och konst? Vad innebär det idag att befinna sig efter Sovjet?

Ett eskatologiskt dubbelnummer illuminerat av konstnären Jesper Waldersten.

Ett extrarymligt nummer ägnat åt Paul Celans poesi och Anselm Kiefers konst.

Ett dubbelnummer inspirerat av Sars-CoV-2-mikrobernas resa jorden runt.

300 sidor Aiolos vigda åt den danska poeten Inger Christensen (1935–2009).

Detta omfångsrika dubbelnummer skärskådar växtligheten omkring oss och inom oss.