Aiolos 48: Metamorfoser I

Tillbaka
Köp Aiolos

Nummer 48 som inleder det tjugonde året i Aiolos historia är den nya redaktionens första nummer. Eftersom vår intention är att både fortsätta den förra redaktionens goda arbete och vidareutveckla tidskriften framstod metamorfosen som ett naturligt första tema. För att erbjuda en rik utblick över förvandlingarnas mångfacetterade historia låter vi metamorfosen röra sig genom såväl vårt första som vårt andra nummer. Föreliggande nummer tar avstamp i den äldre litteraturen med flera nyöversättningar samt en serie essäer som belyser metamorfosen ur olika infallsvinklar.

Aiolos 48: Metamorfoser I innehåller flera spännande nyöversättningar, bland annat av Euripides tragedifragment Faethon, ett urval ur Nonnos Dionysiaka och Ovidius Metamorfoser. Dessutom två dikter av Francesco Petrarca och en av Luis De Góngora.

Bildkonsten i Metamorfoser I utgörs av reproduktioner av konstnären Anastasia Ax verk, som framträder som genererad genom ofta våldsamma förvandlingar. Numret innehåller även ett längre konstnärssamtal med Ax.

Vid sidan av temadelen kommer Aiolos framöver att ha en öppen del för högkvalitativa essäer oavsett genre, viktiga översättningar och introduktioner av tänkare. I Metamorfoser I utgörs den öppna delen av en översättning och presentation av den tyske filosofen Eugen Fink.