Aiolos 49: Metamorfoser II

Tillbaka
Köp Aiolos

Aiolos nummer 49 behandlar liksom nummer 48 metamorfoser. I plural. Dels genom texter som i sig själva är metamorfoser, som i sin gestaltning uttrycker det som de vill förmedla, men även texter som undersöker formens förvandlingar, eller formens uppståndelse genom metamorfos.

Därtill granskar Metamorfoser II även den fysiska metamorfosens fenomen. Naturens förvandlingar, molnens dans och växternas livscykelmetamorfoser, eller som dröm i den materiella metamorfosen. Vidare som en vansinnets förvandling genom experiment med sinnesförändrande droger eller via ett magiskt nöjesfälts barocka förvandlingar. Numret innehåller också en längre artikel om de isländska bärsärkarnas och rovdjurskrigarnas mytiska-fysiska förvandlingar.

Den öppna delen av Aiolos 49: Metamorfoser II ägnas åt den kanadensiska poeten och filologen Anne Carson. Var poetens dechiffrering av omvärlden övergår i akademikerns tolkning av tecken är osäkert. Hur ser övergången ut mellan de döda språkens litteratur och vår egen samtid? Var går gränsen mellan litteratur och värld? Hur förvandlas de i varandra?