Förlaget Faethon

Förlaget Faethon

Bokförlaget Faethon är tidskriften Aiolos tvilling. På samma sätt som tidskriften vill fördjupa essäistiken ämnar förlaget att med en noga utvald utgivning bidra till det intellektuella samtalet genom att publicera böcker vi upplever måste finnas tillgängliga på svenska. Både nytryck av otillgänglig litteratur och introduktioner av viktiga författare och filosofer.

Aktuella titlar

 • Dikter

  Denna bok samlar för första gången de främsta svenska översättningarna av Nelly Sachs dikter. Här finns nya tolkningar av Margaretha Holmqvist och klassiska översättningar av Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren, Percival och Rolf Moberg. Boken innehåller också en rik kommentardel.

 • Campo Santo

  När den tyskfödde W. G. Sebald omkom i engelska Norfolk 2001 lämnade han efter sig ett av efterkrigstidens märkvärdigaste författarskap. Hos denne elegiker pågår ett enormt minnesarbete där historia och nutid smälter samman.Campo Santo ("kyrkogård") är en postumt (2003) utgiven samling essäer, fragment och oavslutade prosastycken. På distans från de brittiska öarna betraktar Sebald här tysk kultur och tysk historia med sin omisskännligt skarpa blick.

 • SIMKA: inventarium

  SIMKA är Simon Häggblom och Karin Lind – två konstnärskap som öppnar sig mot varandra och bildar ett tredje. Genom ett brett urval bilder, texter och perspektiv ges här överblick och inblick i ett dynamiskt konstnärskap vars höga produktivitet gränsar till frenesi.

 • Varmt hjärta, kylig blick: 24 essäer

  Från den nederländske författaren Cees Nootebooms penna har en lång rad romaner, diktsamlingar och reseskildringar strömmat, varav flera översatts till svenska. Men hans verk rymmer även rikligt med essäistiska texter. I Varmt hjärta, kylig blick presenteras dessa för första gången i svensk översättning, i ett urval som spänner över nästan 40 års tid och över en rik uppsättning ämnen: konst, resor, språk, film, litteratur med mera.

 • Mahler: en musikalisk fysionomi

  Med denna bok inleds en ännu pågående omvärdering av Gustav Mahlers musik. Det är också en bok som intar en särställning i Theodor W. Adornos författarskap. Mer än någon annanstans sätter Adorno här sin filosofi på spel i mötet med musiken. Den »långa blick« han finner hos Mahler är också hans egen, vänd bakåt i ett försök att frilägga en annan relation mellan det förflutna och nuet.