Förlaget Faethon

Förlaget Faethon

Aiolos har anknytning till Faethon, ett bokförlag som ger ut essäistik, filosofi, humaniora och noga utvald skönlitteratur.

Aktuella titlar

 • Vita nuova

  Vita nuova (Det nya livet), vad Dante själv kallade »den lilla boken« om sin kärlek till Beatrice, är författarens ungdomsverk, avfattat på både vers och prosa, en lika finstämd som sorglig kärlekshistoria från 1200-talets Florens. Den brukar uppfattas som en förövning till Den gudomliga komedin men är redan ett pionjärverk i egen rätt, unikt i den medeltida litteraturen.

 • Rilkes hundar

  Rilkes hundar är en ny skriftserie startad av Jan Arnald, Petra Gipp, Lukas Göthman, Ingemar Haag, Jan Holmgaard och Kamarade. Tanken är att hitta nya, oväntade, konstnärliga och kreativa sätt och arbeta med konst, litteratur och filosofi och att hitta nya utgångspunkter för ett gränsöverskridande tänkande kring estetiska frågor. Ambitionen är att varje volym i den nya skriftserien skall betraktas som resultatet av ett experiment.

 • Att vi lever i en ond värld

  Att vi lever i en ond värld samlar ett urval av Robert Walsers sena prosa och mikroskrifter. Inför denna nyutgåva har Peter Handberg reviderat sin översättning och skrivit ett efterord.

 • Jakob von Gunten

  Jakob von Gunten är en dagbok, författad av en ung man som skrivit in sig på Benjamentainstitutet. Vad man mer precist där lär sig är oklart, men det är ett slags tjänarskola. Den författades av Robert Walser under en tid då själv han bodde i Berlin och gick på betjäntskola. Idag framstår den som ett av Walsers viktigaste verk.

 • Litteraturen och det onda

  Litteraturen och det onda innehåller George Batailles essäer om några av litteraturhistoriens största författare (Blake, Brontë, Baudelaire, Proust, Kafka etc.) med fokus på det som han kallar för »det onda«, alltså det som manar till revolt mot det givna, mot underkastelsen och strävar mot frihet.