Om tidskriften

Om tidskriften

Aiolos är en tidskrift med inriktning på litteratur, konst och humaniora, etablerad i mitten av 1990-talet i syfte att försöka råda bot på brister i det svenska kulturella klimatet. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år och är ett forum för den längre, fördjupande essän. Sedan 2015 har Aiolos en ny redaktion och ges ut av kulturföreningen Faethon.

Aiolos är också ett grekiskt ord, med dubbla ordklasser. Lägger du betoningen på ordets första stavelse blir det ett namn på bland annat vindarnas vårdnadshavare, öriket Aioliens kung som i Odysséen ger Odysseus en god medvind hem och övriga vindar i en oxsäck. Väljer du i stället att betona den andra stavelsen får du ett adjektiv med betydelser som flink, brokig, glansig, snabb, föränderlig, smidig, glittrande, hal, färgskiftande, lömsk och mångtonande. En äldre form av ordet återfinns även i den så kallade eolsharpan, en gammal teknik för att få vindar att sjunga.

2016 blev Aiolos nominerad till årets svenska kulturtidskrift av FSK, Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter.

2018

År 2018 utkom två dubbelnummer: #60–61 Dionysos och #62–63 Växtsjälen

Omslag Aiolos #60–61: Dionysos
Omslag Aiolos #62–63: Växtsjälen

2017

Under 2017 utkom fyra nummer: #56 Svart ekologi; #57–58 Kung Oidipus och #59 Hålet

Omslag Aiolos #56: Svart ekologi
Omslag Aiolos #57–58: Kung Oidipus

Omslag Aiolos #59: Hålet

2016

Första numret för året var ett dubbelnummer, #52–53, om Auschwitz och kulturen. Därefter kom #54 Spår I som i november följdes upp av #55 Spår II

Omslag Aiolos #52–53: Auschwitz och kulturen
Omslag Aiolos #54: Spår I
Omslag Aiolos #55: Spår II

2015

År 2015 utkom fyra nummer. De två första, 48 och 49, ägnas åt metamorfosen: Metamorfoser I och Metamorfoser II. Därefter publicerades dubbelnumret 50–51 om Petrarcas brev.

Omslag Aiolos #48: Metamorfoser I
Omslag Aiolos #49: Metamorfoser II
Omslag Aiolos #50–51: Petrarcas brev

Redaktion

Håkan Trygger (huvudredaktör), Niklas Haga, Daniel Pedersen (ansvarig utgivare) och Anders Lindström

Redaktionsråd

Victoria Fareld, Hedvid Härnsten, Rebecka Kärde, Charlie Malmberg, Felice Rova, Sofia Nilson Warkander, Sven-Olov Wallenstein, Charlotta Weigelt och Lydia Wistisen

Försäljning

Alla nummer från 2015 och framåt går att beställa i Bokförlaget Faethons webbutik. Sugen på att läsa ännu mer Aiolos? I vårt lager har vi i princip alla nummer som har publicerats under tidskriftens drygt 20-åriga historia. Kontakta oss för mer information och för att beställa nummer.

Kontakt

Använd formuläret nedan för att kontakta oss. Alla fält är obligatoriska.

Följ oss i sociala medier